Spring til indhold

Akutte skader og behandlingsprincipper

Akutte skader - behandling og vejledning

Behandling af akutte skader.

Hvordan skal akutte skader behandles? Og hvordan opstår en akut skade? I det følgende indlæg vil vi svare på ovenstående spørgsmål. Derudover vil vi gøre dig klogere på, hvilke behandlingsprincipper man bør følge, og hvilke der er forældet. Eksempelvis har det i en lang periode været alment kendt at bruge is i behandlingen af en akut skade. Vi gør dig klogere på, hvorfor man bør undgå dette, og hvilke andre behandlingstiltag man bør foretage i stedet. 

Hvad er en "akut skade"?

En akut skade forstås i det følgende, som det vi kalder en overload-skade. Kort fortalt er det skader, hvor belastningen på vævet overstiger kapaciteten pludseligt og voldsomt. Nedenfor kan du læse eksempler på overload-skader.

Skade på ledbånd.

– Eks. forreste korsbånd. 

Frakturer.

– Eks. en brækket ankel.

Muskelskader (fibersprængninger).

Seneskader (hel eller delvis overrivning).

Distortioner (forstuvning).

– Eks. forstuvet ankel.

Hvordan behandles akutte skader?

Nedenstående forkortelser eller akronymer er udtryk for forskellige tilgange til at behandle akutte skader i bevægeapparatet. Nedenfor gennemgåes de enkelte akronymer, samt fordele og ulemper. Derudover beskriver vi, hvilken metodik vi følger, og hvorfor det burde være den foretrukne for alle, der arbejder med akutte skader hos atleter og motionister.

Et af de ældre behandlingsprincipper gemmer sig bag akronymet RICE, som senere blev udbygget til PRICEM. Det nyeste, og i vores optik bedste akronym, er PEACE&LOVE.

Nedenfor gennemgåes de enkelte akronymer, samt fordele og ulemper. Derudover beskriver vi, hvilken metodik vi følger, og hvorfor det burde være den foretrukne for alle, der arbejder med akutte skader hos atleter og motionister.

RICE og PRICEM - den gamle skole?

De fleste, som har arbejdet med sport og idræt kender nok til principperne bag RICE, som var de originale behandlingsprincipper, der siden er blevet udbygget med to bogstaver.

Idéen er, at hvert bogstav dækker over et stadie i håndteringen af akutte skader. Nedenfor følger en kort introduktion til hvert stadie/bogstav.

Protect: Dette punkt er, ligesom det sidste punkt, kommet til hen ad vejen. Det handler om at beskytte den beskadigede kropsdel mod aktiviteter, som kan forværre skaden. Det kunne eksempelvis være ved at anvende en skinne som støtte for en brækket finger.

Rest: Hvile er et af de oprindelige stadier og handler om at hvile den beskadigede kropsdel, så skaden har ro til at hele. Dette punkt overlapper delvist med ovenstående punkt “Protect”.

Ice: Da dette akronym første gang blev foreslået, blev anvendelsen af is egentlig tænkt som en måde at begrænse blødningen fra den beskadigede struktur og dermed hævelsen. Der er stadig en del, som tror, at is har denne effekt. Man ved dog i dag, at is kan have en negativ effekt på hævelsen. Bruger man is, skal det derfor udelukkende være med et symptomlindrende formål, altså for at dæmpe smerter.

Compression: Man anbefaler at lægge en forbinding, så vidt det er muligt, omkring den skadede kropsdel. Dette gøres for at mindske hævelsen. Hævelsen er en del af kroppens naturlige helingsrespons og er derfor i sig selv ikke skadelig. Det er dog ikke optimalt, hvis vævet hæver i en sådan grad, at blodgennemstrømningen mindskes i vævet. Det kan derfor være en god ide at have en fagperson med på sidelinjen, som kan hjælpe med at vurdere, hvor meget hævelse, der er acceptabelt.

Elevation: Man anbefaler også at hæve den skadede kropsdel over hjertehøjde. Dette gøres for at facilitere til blodets naturlige tilbageløb mod hjertet. Ligesom ovenstående punkt er dette med til at forebygge og mindske hævelse. Derudover bidrager det til bedre blodcirkulation i området. Med blodcirkulation menes, at frisk blod indeholdende ilt og næringsstoffer kan komme til det beskadigede væv, mens blod indeholdende affaldsstoffer kan transporteres væk.

Movement: Dette punkt er også kommet til senere. Man har fundet ud af, at det er vigtigt at bevæge den skadede kropsdel for at stimulere vævet til en hurtigere heling.

PEACE & LOVE.

Akutte skader - behandling og vejledning

En aktiv og positiv tilgang skal sikre hurtig tilbagevenden til sport!

I det følgende uddybes punkterne ovenfor, og vi går lidt i dybden med, hvorfor denne metodik er den foretrukne hos os i AkutFys. Nogle af punkterne minder om de ovenstående metoder, mens andre i højere grad opfordrer til inddragelse af atleten/patienten gennem en aktiv og modificeret tilgang samt patientuddannelse.

De første par dage skal vævet have PEACE.

Protection: Aflast eller begræns bevægelse de første 1-3 dage. Dette gøres for at mindske blødning og undgå yderligere skade af delvist overrevne strukturer. Undgå at hvile for længe, for at mindske unødigt tab af kapacitet og styrke. Ens smerterespons kan være en guide til, hvornår kroppen er klar til gradvis belastning.

Elevate: Elever den skadede legemsdel over hjertehøjde. Dette gøres for, at tyngdekraften kan hjælpe til, at blod og andet væske løber hurtigere væk fra skaden. Trods lavt evidensniveau for denne intervention anbefales det stadig grundet en lav risiko for bivirkninger.

Avoid Anti-inflamatory drugs: Før har NSAID-præparater, som Ipren og Ibuprofen, været anbefalet for at dæmpe smerter og mindske hævelse. Man har for nyligt opdaget en del bivirkninger af disse præparater, hvorfor man i denne metodik råder til at undgå dem. Bivirkninger kan være forværring af helingsprocessen og risiko for skader på mavetarmkanalen. Vi råder heller ikke folk til at anvende is, som det gøres i ovenstående akronym (PRICEM). Dette skyldes igen, at is kan forstyrre helingsprocessen. Hvis smerterne er så slemme, at man ikke kan slappe af eller sove, skal man endelige bruge en strategi for at mindske smerterne. Det er dog bedst at anvende kompression som første skridt.

Compression: Ekstern mekanisk kompression kan mindske hævelsen i og omkring ledet. Det kan også have en smertelindrende effekt.

Education: Trænere og terapeuter skal uddanne atleten/patienten i, at en aktiv tilgang til rehabiliteringen er forbundet med et bedre og hurtigere forløb. Massive behandlingstiltag som massage, akupunktur eller cupping har ingen effekt på helingstiden. De kan anvendes som strategier til at håndtere smerter, men kan aldrig forventes at kunne bidrage til helingstiden.

Efter et par dage med fred og ro skal vævet have noget LOVE!

Load: Mekanisk belastning er nødvendigt i rehabiliteringen af alle muskoloskeletale skader. Tidlig belastning medfører tilpasninger, som styrker vævet. Derfør bør passende øvelser introduceres, så snart symptomerne tillader det. Man skal stadig være opmærksom på smerte og hævelse. Det kan være svært at vide, hvor meget og hvor lidt der skal til. Af den årsag kan det være en god ide at have en ekspert med på sidelinjen.

Optimism: Ens tanker, indstilling og overbevisninger har en stor betydning for genoptræningsforløbet. Som træner eller fys er det vigtigt at monitorere patientens tanker, følelser og forventninger. Har du bekymringer vedrørende, om du kommer tilbage på dit tidligere niveau, eller omkring hvad skaden kommer til at betyde for din fremtid, kan det være en god ide at søge professionel vejledning.

Vascularisation: Vaskularisering, altså øget blodgennemstrømning, er vigtigt i forhold til at facilitere helingsprocessen. Smertefri kardiovaskulær træning skal introduceres tidligst muligt for at hjælpe helingen på vej og bevare kapaciteten af vævet.

Exercise: Specifik træning har vist sig at kunne mindske gener efter en skade og at kunne forebygge nye skader i samme område. Det er bevist at specifikke træningsprogrammer kan reducere risikoen for skader af eksempelvis muskler og ledbånd betydeligt.

At håndtere skader er mere end bare lige at standse ulykken. Det handler i høj grad om at støtte patienten i at kunne håndtere sin egen skade på både kort og lang sigt. Man skal sørge for at prioritere aktiviteter, der kan facilitere helingsprocessen, og bidrage til at styrke vævet i stedet for dyre eller tidskrævende behandlinger, som ikke gør andet end at modificere symptomerne. Derfor bruger vi PEACE&LOVE hos AkutFys. Vi tror på, at de bedste forløb er dem, hvor du gøres i stand til at kunne håndtere og forebygge skaderne!

Referencer

[1]    van den Bekerom MPJ, Struijs PAA, Blankevoort L, et al. What is the evidence for rest, ice, compression, and elevation therapy in the treatment of ankle sprains in adults. J Athl Train2012;47: 435-43.

[2]    Bleakley CM, Glasgow PD, Phillips N, et al. Guidelines on the management of acute soft tissue injury using protection rest ice compression and elevation. London: ACPSM, 2011.

[3]    Bleakley CM, Glasgow P, MacAuley DC. Price needs updating, should we call the police? Br J Sports Med2012;46: 220-1.

[4]    Doherty C, Bleakley C, Delahunt E, et al. Treatment and prevention of acute and recurrent ankle sprain: An overview of systematic reviews with meta-analysis. Br J Sports Med2017;51: 113-25.

[5]    Duchesne E, Dufresne SS, Dumont NA. Impact of inflammation and anti-inflammatory modalities on skeletal muscle healing: From fundamental research to the clinic. Phys Ther Sport2017;97: 807-17.

[6]    Yerhot P, Stensrud T, Wienkers B, et al. The efficacy of cryotherapy for improving functional outcomes following lateral ankle sprains. Ann Sports Med Res2015;2: 1015.

[7]    Singh DP, Barani Lonbani Z, Woodruff MA, et al. Effects of topical icing on inflammation, angiogenesis, revascularization, and myofiber regeneration in skeletal muscle following contusion injury. Front Physiol2017;8: 93.

[8]    Hansrani V, Khanbhai M, Bhandari S, et al. The role of compression in the management of soft tissue ankle injuries: A systematic review. Eur J Orthop Surg Traumatol2015;25: 987-95.

[9]  Kim TH, Lee MS, Kim KH, et al. Acupuncture for treating acute ankle sprains in adults. Cochrane Database Syst Rev2014;6: CD009065.

[10]  Lewis J, O’Sullivan P. Is it time to reframe how we care for people with non-traumatic musculoskeletal pain? Br J Sports Med2018;epub ahead of print, 25 June 2018.

[11]  Webster BS, Choi Y, Bauer AZ, et al. The cascade of medical services and associated longitudinal costs due to nonadherent magnetic resonance imaging for low back pain. Spine2014;39: 1433-40.

[12]  Khan KM, Scott A. Mechanotherapy: How physical therapists’ prescription of exercise promotes tissue repair. Br J Sports Med2009;43: 247-52.

[13]  Lin I, Wiles L, Waller R, et al. What does best practice care for musculoskeletal pain look like? Eleven consistent recommendations from high-quality clinical practice guidelines: Systematic review. Br J Sports Med2019;Epub ahead of print; 2019 Mar 2.

[14]  Roy JS, Bouyer LJ, Langevin P, et al. Beyond the joint: The role of central nervous system reorganizations in chronic musculoskeletal disorders. J Orthop Sports Phys Ther2017;47: 817-21.

[15]  Briet JP, Houwert RM, Hageman MGJS, et al. Factors associated with pain intensity and physical limitations after lateral ankle sprains. Injury2016;47: 2565-9.

[16]  Bialosky JE, Bishop MD, Cleland JA. Individual expectation: An overlooked, but pertinent, factor in the treatment of individuals experiencing musculoskeletal pain. Phys Ther2010;90: 1345-55.