Spring til indhold

Ondt i lænden? Hvilken øvelse er bedst?

Ondt i lænden

Ondt i lænden.

Hvordan kommer jeg bedst muligt videre, hvis jeg har ondt i lænden? Er der en specifik opskrift eller øvelse, der vil være den bedste for alle? Hvordan ved jeg, hvilke øvelser eller aktiviteter, der vil være bedst mod rygsmerter? I dette blogindlæg vil vi gøre dig klogere på rygsmerter, og hvordan man bør behandle dem. Mange tror, at der findes bestemte øvelser for ryggen, som vil have den største effekt på alle med rygsmerter. Sådan hænger det desværre ikke sammen.

Hvor mange har ondt i lænden?

Ondt i lænden er noget stort set alle mennesker vil opleve i løbet af deres levetid. Lænderygsmerter er efterhånden blevet en folkesygdom med omkring 800.000 danskere, der hvert år oplever rygsmerter(1). Smerter i lænden er altså et stort problem for mange danskere. Af den årsag vil det være yderst belejligt, hvis det var muligt at opstille den bedste måde at komme sine lænderygsmerter til livs på.

Kan man overhovedet snakke om den "bedste" øvelse til ondt i lænden?

Kigger vi på studier, som har sammenlignet effekten af forskellige træningsprogrammer til patienter med kroniske rygsmerter, har forskellige træningsprogrammer den samme effekt på lang sigt (efter 6 måneder).

Eksempelvis undersøgte et studie(2) effekten af pilates træning sammenlignet med et cykelprogram i en periode på over 8 uger. Pilates træningen viste den største effekt efter 8 uger, men havde samme effekt som cykling efter 6 måneder. Her bør man overveje om den større effekt efter 8 uger skyldes de specifikke pilatesøvelser, eller om det måske skyldes, at deltagerne opfattede pilates som værende den mest effektfulde behandling?

Et lignende eksempel ses i et stort studie(3), hvor man undersøgte effekten af stabilitetsøvelser for core-muskulaturen sammenlignet med generel træning. Her så man en større effekt af stabilitetsøvelserne på kort sigt sammenlignet med generel træning. De to former for træning havde dog samme effekt på længere sigt. Igen kan det diskuteres om den større effekt af stabilitetsøvelser på kort sigt skyldes en bestemt opfattelse hos deltagerne, som tilgodeså stabilitetsøvelser frem for generel træning til rygsmerter.

Din motivation skal være grundlaget for valg af træning!

Vi ved, at ens opfattelse og forventninger til en given træning har indflydelse på den efterfølgende smertereduktion. Positive tanker omkring et træningsforløb vil aktivere kroppens analgetiske system, hvilket har en smertelindrende effekt. Så måske, at det ikke er så vigtigt, hvilken specifik øvelse eller aktivitet vi foretager os? Derimod skal aktiviteten give mening for personen, som skal udføre den.

I et systematisk review(4) fandt man en effekt af træning på rygsmerter i 39 studier. De 39 studier viste både en effekt af styrketræning og koordinations-/stabilitetstræning, hvor man fandt den største effekt på reduktion af smerter ved træning, som involverede hele kroppen. Det vigtigste budskab fra ovennævnte studie var, at træning, uanset hvilken form eller type, havde en større effekt på smerterne sammenlignet med anden behandling.

Alle former for fysisk aktivitet virker, hvis man har ondt i lænden!

Hvad skal vi så bruge den ovenstående viden til, når vi har ondt i lænden? Det ser ud til, at mange forskellige former for træning har en god effekt på rygsmerter, og at vi ikke kan konkludere, at én bestemt form for træning har den største effekt. Vi må nok erkende, at når det kommer til rygsmerter, så er det ikke så simpelt, at en bestemt form for træning vil virke bedst for alle. Det handler i højere grad om, at den bedste træning er den træning, som bliver gjort. Vi bør måske have mere fokus på det hele menneske fremfor kun ryggen og fokusere på at finde frem til de aktiviteter, som individet finder sjove, meningsfulde og let tilgængelige. Det er netop den tankegang vi ALTID arbejder ud fra hos AkutFys.

Referencer.

(1)   https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/fysmed-og-rehab/tilstande-og-sygdomme/ryg-nakke-og-bryst/laendesmerter-lave-rygsmerter/

(2)  Marshall, P, W., Kennedy, S., Brooks, C., Lonsdale, C. (2013). Pilates exercise or stationary cycling for chronic nonspecifik low back pain: does it matter? A randomized controlled trail with 6-month follow-up.

(3)  Wang, X, Q., et al. (2012). A meta-analysis of core stability exercise versus generel exercise for chronic low back pain.

(4)  Searle, A., Spink, M., Ho, A., Chuter, V. (2015). Exercise interventions for the treatment of chronic low back pain: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials.