Spring til indhold

Skinnebensbetændelse – den mest effektive behandling

Skinnebensbetændelse - behandling

Skinnebensbetændelse.

Skinnebensbetændelse er en typisk årsag til smerter i underbenet, som især aktive løbere kan døje med. Skinnebensbetændelse kan forekomme både på indersiden af skinnebenet og på ydersiden. Smerter på indersiden (medial tibial stress syndrom) er den mest hyppige af alle overbelastningsskader i underbenet og står for 60% af skader i underbenet(1).

Der kan være andre årsager til smerter i underbenet end skinnebensbetændelse, såsom tibial stress fraktur, kompartmentsyndrom, dyb venetrombose, mm. I starten af et behandlingsforløb er det derfor vigtigt at få identificeret årsagen til smerterne, så man hurtigst muligt kan igangsætte den rigtige behandling.

Hvordan føles skinnebensbetændelse?

Typiske symptomer for skinnebensbetændelse er smerter under aktivitet samt ømhed, der kan fremprovokeres ved let tryk ned langs underbensknoglen tibia. De fleste oplever smerterne som igangsætningssmerter i forbindelse med løb eller gang. Jo værre det er, jo større del af døgnet vil man opleve smerterne.

Skyldes dine smerter i underbenet skinnebensbetændelse, er der tale om en overuse-skade, hvilket er en form for overbelastningsskade (du kan læse mere om overuse-skader her). Årsagen til smerterne skal derfor findes i et misforhold imellem vævets kapacitet og den belastning vævet er blevet udsat for. Ved skinnebensbetændelse er vævet altså blevet påført en større belastning over tid, end det havde kapacitet til. 

Årsagen til, at belastningen har været større end vævets kapacitet kan skyldes flere faktorer. Det kan både skyldes faktorer, som har reduceret vævets kapacitet eller faktorer, der har ændret belastningen. Vil du vide mere om faktorer, som henholdsvis reducerer vævets kapacitet og øger belastning, kan du læse mere her

På figuren til højre vises den typiske lokation for smerterne ved skinnebensbetændelse. Smertens lokation er markeret med rødt og vises for skinnebensbetændelse på henholdsvis ydersiden og indersiden af underbenet. 

Skinnebensbetændelse - behandling

Hvad gør vi hos AkutFys?

Som nævnt tidligere, vil vi hos AkutFys først udelukke andre årsager til underbenssmerterne og sikre os, at der er tale om skinnebensbetændelse. Dette gøres ud fra en grundig samtale, hvor man hører om patientens historie, symptomer og skadesforløb. Det vil også være relevant at høre, hvilke aktiviteter, der fremprovokerer disse symptomer. Derudover vil vi foretage en grundig undersøgelse for at finde frem til, hvilke strukturer, som vil være relevante at målrette træningen imod. Herefter vil vi tilrettelægge behandlingen ud fra patientens nuværende situation og præferencer. For mange er det også relevant at analysere på løbestilen og måske ændre på den i en periode eller permanent. Hos AkutFys ser vi fremover alle vores løbsrelaterede problematikker igennem vores koncept LøberLab. Det kan du læse mere om her. 

Behandling af skinnebensbetændelse.

I et behandlingsforløb af skinnebensbetændelse vil man igennem forløbet forsøge at få et positivt samspil mellem belastningen af vævet og dets kapacitet. Igennem forløbet handler det hele tiden om at tilpasse belastningen, så den ikke overstiger vævets kapacitet. Samtidig med dette forsøger man at øge vævets kapacitet eksempelvis ved at igangsætte relevant træning. Man skal finde frem til en individuel plan for, hvordan patienten kan være så aktiv som muligt, uden at aktiviteterne fremprovokerer smerterne yderligere. Derudover igangsætter man som sagt relevant træning, der passer til den enkeltes nuværende niveau. Man vil løbende øge træningsmængden på en hensigtsmæssig måde i ens løb, samtidig med at man øger sværhedsgraden i ens træning.

Træningen går på at styrke relevant muskulatur, for at gøre det pågældende væv stærkt nok til at kunne klare den symptomgivende aktivitet. Man kan ikke sige, at en bestemt form for træning eller øvelser er bedre end andre. Nedenfor giver vi et se eksempel på en relevant øvelse for skinnebensbetændelse på indersiden. Igen er det dog vigtigt at slå fast, at dette blot er et eksempel på en relevant øvelse. Det handler ALTID om at tilpasse forløbet til den enkelte og finde frem til, hvad der fungerer bedst i den pågældende situation.

Døjer du selv med skinnebensbetændelse, og vil du gerne have lagt en plan, der får dig hurtigst muligt tilbage til det du elsker, så kan du kontakte os her og få en tid indenfor 24 timer. 

Referencer.

(1)  Couture CJ, Karlson KA. (2002). Tibial stress injuries: Decisive diagnosis and treatment of “shin splints.” Physician and Sportsmedicine.

(2)  Fullem BW. (2015). Overuse lower extremity injuries in sports.

(3)  Rajasekaran S, Finnoff JT. (2016). Exertional Leg Pain. Phys Med Rehabil Clin N Am.