Spring til indhold

Corpus Hoffa og knæsmerter

Corpus Hoffa

Kan mine knæsmerter skyldes en irriteret Corpus Hoffa?

Hvordan kan ens fedtpude i knæet (Corpus Hoffa) blive irriteret og dermed medføre smerter? Hvad er Corupus Hoffa, og hvad er funktionen af den? Er det overhovedet muligt at behandle det på andre måder end hvile og total pause fra aktivitet? 

I dette indlæg vil vi gøre dig klogere på, hvad Corpus Hoffa er, og hvorfor en irritation af denne fedtpude i knæet kan medføre smerter. Vi vil uddybe, hvorfor en aktiv tilgang i behandlingen er at foretrække, og redegøre for, om du eksempelvis bør løbe, hvis du har en irriteret fedtpude i knæet. 

Hvad er Corpus Hoffa?

Lige bagved og lidt under knæskallen er Corpus Hoffa placeret. Det er en fedtpude, vis funktion er at stødabsorbere noget af den belastning, som påføres ned igennem knæet, når vi bevæger os. Fedtpuden har altså en beskyttende funktion og skal modvirke, at andre strukturer i knæet påføres skade grundet en for stor belastning. 

Corpus Hoffa

Hvordan kan Corpus Hoffa blive irriteret?

En irriteret Corpus Hoffa kan både være det man kalder for en overload-skade, men også en overuse-skade. En overload-skade opstår i en specifik situation, hvor væv i kroppen udsættes for en voldsom belastning, der er meget større end vævets kapacitet. Er der tale om en overload-skade på Corpus Hoffa kan dette eksempelvis skyldes et fald direkte på knæet, hvor fedtpuden er blevet beskadiget grundet en høj belastning. 

Modsat har vi overuse-skader. Denne type af skader opstår, når vores væv gentagende gange over tid belastes mere end vævets kapacitet kan klare. Taler vi om Corpus Hoffa, kan ovenstående eksempelvis være tilfældet, hvis man pludseligt sidder mere på knæ (eksempelvis i forbindelse med havearbejde), eller hvis man har øget sin træningsmængde og dermed belaster fedtpuden mere end sædvanligt. 

Kendetegnende ved både overuse- og overload-skader er, at vævet er blevet påført en belastning, som har været større end vævets kapacitet. Denne overbelastning af Corpus Hoffa medfører en irritationstilstand omkring fedtpuden. Grundet denne irritationstilstand, vil området omkring fedtpuden være mere følsomt. Af den årsag kan man opleve smerter ved små belastninger på knæet, ved bevægelse af knæet samt tryk i områder tæt på fedtpuden.  

Hvordan behandles en irriteret Corpus Hoffa?

Er ens fedtpude i knæet blevet irriteret grundet en voldsom belastning i en specifik situation (overload-skade), vil behandlingen følge nogle gængse principper, som gør sig gældende for samtlige akutte skader. Du kan læse mere om disse behandlingsprincipper her.

Er Corpus Hoffa derimod blevet irriteret grundet et ulige forhold imellem belastning og kapacitet over tid, vil behandlingen være anderledes. Man vil igennem en undersøgelse grundlægge, hvilke bevægelser og aktiviteter, der fremprovokerer symptomer hos den enkelte. Herefter vil man prøve at tilpasse/justere i ens træning, så eventuelt smertefulde bevægelser ændres en smule. Ved ændringer kan en større del af ens træning muligvis udføres uden at provokere ens kendte symptomer. Denne tilpasning vil kun være midlertidig, hvorefter man gradvist vil implementere de smertefulde aktiviter/bevægelser igen i takt med at irritationen omkring fedtpuden aftager. 

Ved at benytte ovenstående fremgangsmåde, vil man igennem en aktiv tilgang forbedre forudsætningerne for heling. Kan helingen ske hurtigere vil irritationen omkring Corpus Hoffa hurtigere aftage. Derudover vil en aktiv tilgang sikre mindst muligt tab af styrke omkring knæet, fremfor hvis man holdt en total pause fra fysisk aktivitet. Vil du gerne gøre brug af løb som en del af din genoptræning, vil dette bestemt være at foretrække i de fleste tilfælde. Ens løb skal blot tilpasses, så det ikke provokerer ens symptomer yderligere. I tilpasningen af ens løbetræning vil det være relevant at kigge på træningsmængde, løbestil, terræn, sko, underlag og andet, så belastningen omkring knæet bliver passende. 

Vi håber, at dette indlæg har gjort dig klogere på, hvad Corpus Hoffa er, og hvordan en irritation omkring fedtpuden bør behandles. Har du yderligere spørgsmål omkring Corpus Hoffa, er du velkommen til at kontakte os her. 
Har du knæsmerter i forbindelse med løb, kan du kontakte os igennem LøberLab, hvor vi hjælper løbere tilbage til det løb, de ønsker.

Referencer.

  1. Mace J, Bhatti W, Anand S. Infrapatellar fat pad syndrome: a review of anatomy, function, treatment and dynamics. Acta Orthopaedica Belgica. 2016;82(1):94-101.  
  2. Hannon J, Bardenett S, Singleton S, Garrison JC. Evaluation, Treatment, and Rehabilitation Implications of the Infrapatellar Fat Pad. Sports health. 2016;8(2):167-71.
  3. Larbi A, Cyteval C, Hamoui M, Dallaudiere B, Zarqane H, Viala P. et al. Hoffa’s disease: A report on 5 cases. Diagnostic and interventional imaging. 2014;95(11):1079-84.