Spring til indhold

Ondt i knæet? Hvad kan årsagen være?

Ondt i knæet.

Hvorfor har jeg ondt i knæet?

Der kan være mange årsager til, at man som idrætsaktiv og motionist kan få ondt i knæet. Det kan være svært at gennemskue, hvad der er årsagen til ens knæsmerter, samt hvordan man kommer bedst muligt videre. I dette indlæg har vi derfor valgt at lave en oversigt over de hyppigste årsager til smerter i knæet. I indlægget vil vi kort redegøre for mekanismerne bag de forskellige årsager, og hvorfor det kan resultere i smerter. Søger du yderligere viden omkring de enkelte årsager til knæsmerter, kan du læse et uddybende indlæg ved at klikke på det dertilhørende link. Har du yderligere spørgsmål til dine knæsmerter eller behov for behandling idag, kan du kontakte os her. 

Har du pludseligt fået ondt i knæet, eller er det kommet over tid?

Når man skal finde frem til årsagen til ens knæsmerter, undersøger man om årsagen skal findes i en pludselig stor belastning af det pågældende væv (akut opstået skade), eller om belastningen derimod har været for stor gentagne gange over tid (overuse-problematik). Dette kan være svært at finde frem til på baggrund af smertens karakter. Man kan nemlig godt pludseligt få ondt i knæet, uden at årsagen til ens smerter skal findes i en akut skade. Derfor er man nødt til at finde frem til smertens årsag ved hjælp af andre værktøjer end blot smertens karakter. Man er interesseret i at finde frem til årsagen, da behandlingen af en akut opstået skade er forskellig fra en overuse-problematik.

Typiske akutte skader, som kan medføre smerter i knæet.

I det efterfølgende afsnit vil vi redegøre for forskellige akutte skader, som kan medføre smerter i knæet. Som beskrevet tidligere skal årsagen til akutte skader findes i en specifik situation, hvor strukturer omkring knæet er blevet påført en stor belastning. I det tidlige stadie af en akut skade er der en række behandlingsprincipper, der gør sig gældende uanset, hvilken struktur der er tale om. Disse generelle behandlingsprincipper for akutte skader kan du læse mere om her. 

Skader på menisk kan medføre, at du får ondt i knæet.

Imellem vores underbensknogler og lårbensknogle har vi to meniskskiver, som er placeret henholdsvis på indersiden og ydersiden af knæet lige under knæskallen. Der kan forekomme skader på begge meniskskiver, men hyppigst ser man skader på menisken på indersiden af knæet. Skader på menisk kan opstå i bestemte situationer, hvor der er blevet påført en stor belastning på menisken. Sådanne situationer vil typisk være vridbevægelser i knæet og situationer med retningsskift. Der er forskel på en akut skade på menisken, og det man kalder for degenerative forandringer på menisken, hvilket du kan læse mere om og blive klogere på her.

Skade på menisk

Skade på ledbånd i knæet.

I knæet har vi to korsbånd (det bagerste og det forreste), hvor der hyppigst forekommer skader på det forreste korsbånd. Derudover har vi to ledbånd på henholdsvis indersiden og ydersiden af knæet (de collaterale ligamenter). Skader på det bagerste korsbånd er sjældent og kan eksempelvis ses hos personer, der har været udsat for et trafikuheld. Indenfor sport er det mest hyppigt med skader på det forreste korsbånd. Skader på det forreste korsbånd opstår typisk i situationer med landing, vrid i knæet og retningsskift.

I behandlingen af korsbåndsskader, er det vigtigt at få udredt omfanget af skaden. Herefter vil behandlingen bestå af gradvis eksponering. Hovedfokus vil først være at få fuld bevægelighed over knæet. Herefter skal knæet gradvist belastes og udfordres, så det bliver stærkere og i stand til at klare de aktiviteter, man gerne vil tilbage til.   

Typiske overuse-skader, der kan medføre, at du får ondt i knæet.

Udsætter man, gentagende gange over tid, sit væv for en større belastning, end hvad vævets kapacitet kan klare, kan man risikere at få en overuse-skade. Fælles for overuse-skader er, at årsagen altid skal findes i et ulige forhold imellem den belastningen vævet er blevet påført og vævets kapacitet. Du kan blive klogere på overbelastningsskader, kapacitet og belastning her.

I det følgende afsnit vil de hyppigste overuse-skader, der kan give knæsmerter, blive præsenteret. 

Løberknæ.

Løberknæ er en typisk årsag til smerter omkring knæet hos løbere. Et typisk tegn på løberknæ vil være smerter lokaliseret præcist på ydersiden af knæet. Det er dog ikke altid, at smerterne kun er placeret her, hvilket gør udredningen af et løberknæ mere kompliceret. Er du interesseret i at vide mere om løberknæ, samt hvordan det diagnosticeres og behandles, kan du læse mere her.

Springerknæ.

Især indenfor sportsgrene, hvor der indgår mange hop og landinger er et springerknæ en typisk årsag til knæsmerter. Ved et springerknæ dannes en irritationstilstand omkring knæskalssenen (patellasenen). Senen løber fra knæskallen og et par centimeter under knæet. Smerterne er typisk lokaliseret lige under knæskallen og fremprovokeres typisk ved tryk i dette område samt ved bevægelser som hop, løb, trappegang, mm. Vil du vide mere om springerknæ, kan du læse mere her.

Irriteret fedtpude (Corpus Hoffa).

Bagved knæskallen har vi en fedtpude (Corpus Hoffa), som i nogen tilfælde kan irriteres og være årsagen til, at du får ondt i knæet. Årsagen til en irriteret Corpus Hoffa kan både findes i en pludselig voldsom belastning (akut skade), eksempelvis ved et slag på fedtlegemet/fedtpuden, og ved gentagende store belastninger over tid, eksempelvis ved meget knæsiddende arbejde i løbet af dagen. Smerterne vil typisk være lokaliseret lige under knæskallen. Ud fra smertens placering kan det være svært at differentiere et springerknæ fra en irriteret Corpus Hoffa. Af den årsag er det derfor typisk andre faktorer i undersøgelsen, som kan være med til at differentiere de to problematikker fra hinanden. Vil du vide mere om Corpus Hoffa, kan du læse et uddybende indlæg her. 

Referencer.

  1. Brukner, P. & Khan, K. Brukner and Khan’s clinical sports medicin. Volume 1: Injuries. (McGraw-Hill Education (Australia), 2016)
  2. John Fairclough et al. (2006). The functional anatomy of the iliotibial band during flexion and extension of the knee: implications for understanding iliotibial band syndrome. 
  3. Aicale, R., Tarantino, D., Maffulli, N. (2018). Overuse injuries in sport: a comprehensive overview.